Trendbrott - minskat prat i mobilen

Martina Holmberg / TT: Minskat prat i mobilen.

För första gången minskar pratet i mobiltelefonen.

Antal samtalsminuter i mobilnäten föll med sex procent i fjol, jämfört med året innan, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad.

Fallet skulle, enligt PTS, kunna bero på att svenskarna använder andra kommunikationsappar.

Däremot ökar dataanvändandet av 5G-näten snabbt.