Riksbanken: Spekulation bidrar till kronfall

Johan Hallnäs: Den senaste 10-årsperioden (till och med 21 september).

Kronan är undervärderad och bör stärkas framöver, skriver Riksbanken i anslutning till räntebeskedet.

"I dagsläget är kronan undervärderad. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige relativt omvärlden talar för att den kommer att stärkas framöver, även om det är svårt att förutsäga hur mycket och när", skriver Riksbanken i en särskild bilaga om kronan.

Riksbanken ser tendenser till att det har spekulerats i kronförsvagningen.

"Av Riksbankens kontakter med marknadsaktörer framgår det att den trendmässiga försvagningen har ökat intresset för att spekulera i att trenden kommer att fortsätta. Det har sannolikt bidragit till kronans svaga utveckling".

Men å andra sidan har banken svårt att utifrån tillgänglig statistik avgöra hur stor betydelse detta har haft för kronförsvagningen.

Men om det har varit en viktig ingrediens till att kronan har försvagats "kan kronan förstärkas relativt snabbt när väl omsvängningen sker", enligt banken.

Skillnad i räntor mellan framför allt USA och övriga centralbanker är den viktigaste orsaken till att kronan har försvagats till rekordlåga nivåer, enligt Riksbanken.