Regeringen vill prata EU-hot mot svensk modell

Jonas Ekströmer/TT: Arbetsmarknadens parter bjuds in till Harpsund, som är rekreationsbostad för den svenska statsministern. Arkivbild.

Fackförbunden och arbetsgivarna ska prata om hur missmatchningen på arbetsmarknaden – med både hög arbetslöshet och stor kompetensbrist – ska lösas.

Regeringen vill att parterna "sluter nödvändiga avtal" för att kunna dra i gång de så kallad etableringsjobben med start nästa år. Det borde inte vara några större bekymmer, då etableringsjobb är en överenskommelse mellan just fack och arbetsgivare från slutet av förra året. Bland annat Svensk Näringsliv har varit kritisk mot att regeringen varit senfärdiga med införandet.

Regeringen lyfter också fram att man vill minska köerna för omställningsstöd samt bygga ut yrkeshögskolan.

På agendan står också hur den svenska modellen ska kunna leva vidare inom EU. Både regering och parterna ser hot mot modellen, som bygger på att arbetsgivare och fack kommer överens utan statlig inblandning, när EU bland annat vill införa minimilöner.