Kombination av AI hjälper Gritify optimera matchningar

Tech-bolaget Gritify fortsätter sin satsning på AI för att ytterligare förbättra plattformen. Nu finns 25 000 talanger i databasen och hittills i år har 11 000 matchningar genomförts.

Den senaste utvecklingen hos rekryteringstjänsten handlar om att utnyttja en kombination av olika typer av AI som gör det möjligt att optimera matchningarna.

– Våra kunder är väldigt nöjda, säger Carl-Magnus Fernqvist, VD på Gritify. Det frigör tid och ger företagen intressanta insikter om hur attraktiva de är.

Gritify, som startades 2020, erbjuder ett helt nytt sätt för jobbkandidater och företag att hitta varandra. Talangerna, som inte aktivt letar efter ett nytt jobb, skapar en profil på plattformen. Det här är jobbkandidater, som enbart om de får ett erbjudande som matchar alla deras önskemål, kan tänka sig att byta jobb. De kontaktas inte förrän det finns en hundraprocentig matchning med ett rekryterande företag och båda parter vet då att samtliga önskemål och krav är uppfyllda. Tjänsten garanterar dessutom anonymitet och en helt fördomsfri rekrytering.

Under det senaste halvåret har Gritify finslipat processen ytterligare med hjälp av AI. Det sker genom att kombinera så kallad generativ AI med det som benämns som särskiljande AI. Generativ AI automatiserar arbetsuppgifter, i det här fallet inmatning av till exempel olika företags kriterier för rekrytering till en viss tjänst, medan särskiljande AI kan identifiera mönster i processer.

Ett sådant mönster kan till exempel vara information om varför kandidater tackar nej till tjänster – trots att alla deras önskemål uppfyllts. Sådana uppgifter kan ge rekryterande företag information om hur attraktiva de i verkligheten är och hela tiden ökar all tillgänglig kunskap som genereras på plattformen.

Nu effektiviseras också startprocessen för nya kunder som vill använda tjänsten. Ett nytt onboardingflöde sjösätts inom kort med målet att minska alla ledtider och ytterligare optimera systemet.

– Vi ligger väldigt långt fram för att effektivisera matchningen ytterligare och inte slösa med människors tid, säger Carl-Magnus Fernqvist. Den mänskliga expertisen ska användas där den är viktig, till exempel för att bedöma talangers personliga egenskaper och avgöra i vilka företagskulturer de skulle passa in.

Med 25 000 kandidater och hundratals rekryterande företag har Gritify under flera år kunnat samla på sig stora mängder data kring interaktioner mellan kandidater och rekryterande företag.

– Genom vårt sätt att använda AI ger de här tidsserierna av data oss förutsättningar att lära oss mer om kandidatmarknaden och därmed kunna leverera allt bättre matchningar, säger Carl-Magnus Fernqvist.