World Steel Association spår svagt ökad efterfrågan på stål nästa år

Foto: Pia Nordlander/Bildn/Jernkontoret

Enligt World Steel Association kommer stålefterfrågan i världen öka med nästan två procent under 2023 och med ytterligare 1,9 procent 2024. Snabbare ökning väntas ske i tillväxtekonomier.

Enligt statistik från Jernkontoret minskade användningen av stål i Sverige med 10 procent under det första halvåret 2023, men på längre sikt väntas också här en svag ökning av efterfrågan.

– Vi ser för närvarande en vikande efterfrågan bland de sektorer i samhället som använder stål. Detta är särskilt tydligt inom byggbranschen men gäller även metalbearbetande industrier. Inbromsningen var tydlig under första halvåret och vi räknar med att stålanvändningen kommer att backa med runt 5 procent i år och i bästa fall öka svagt under 2024 med någon procent, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Enligt World Steel Association har den höga inflationen och räntemiljön påverkat efterfrågan på stål negativt och under andra halvåret 2022 svalnade stålmarknaden kraftigt inom de flesta sektorer och regioner.