Regeringen möblerar om i nationella transportinfrastrukturplanen

Nu blir det nytt dubbelspår mellan Hässleholm och Lund. Här Hässleholms centralstation. Foto: David Castor

I december 2022 avbröt regeringen planeringen för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I stället ville man satsa på att utveckla arbetspendling och godstrafik. Det har därefter varit flera olika bud om järnvägsutbyggnaden där SD:s alternativ har varit att rusta upp Kust-till-kust-banan vilket Trafikverket motsatt sig.

Nu kör man alltså över SD och beslutar att den planerade nya järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats ska byggas. Regeringen ger Trafikverket uppdraget ”att med ny inriktning” återuppta planeringen av sträckan Göteborg - Borås trots Sverigedemokraternas motstånd. Men exakt vad beslutet innebär för utbyggnaden av sträckan återstår att se.     

Samtidigt väljer regeringen att även återuppta planerna på nytt dubbelspår mellan Hässleholm och Lund. De befintliga spåren mellan Lund och Hässleholm är några av de mest trafikerade i Sverige och lider av betydande kapacitetsbrist. Trots att sträckan redan har dubbla spår är kapacitetsutnyttjandet uppe på 97 procent. För att kunna möta det ökande behovet av tågresor för skånska pendlare är det avgörande att ytterligare spår byggs.

När det gäller Skåne ger regeringen klartecken för ytterligare ett antal åtgärder för att höja kapaciteten i järnvägsnätet, bland annat med tanke på den kraftiga ökning av godståg som väntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark öppnar om sex år. Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård ska byggas, fler plattformsspår i banhallen på Malmö, dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C, förbigångsspår på Södra stambanan samt mötesspår på godsstråket genom Skåne är åtgärder som nu beslutats.

Nu är det nio år sedan alliansregeringen presenterade de storvulna planerna på det som kallades Sverigebygget. I det ingick nya stambanor för höghastighetståg, utveckling av kollektivtrafiken, en ytterligare fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att bygga minst 100 000 nya bostäder. Nu har alltså samma partier förutom Centerpartiet skrotat dessa planer.

Hur det i slutänden blir med de nya järnvägsplanerna återstår att se. Den senaste prislappen från Trafikverket, 43,5 miljarder i 2021 års prisnivå, får inte överskridas för den planerade utbyggnaden. Redan i dag har Trafikverket kritiserats för kraftiga fördyringar i flera av sina infrastrukturprojekt och det finns flera exempel där kostnaderna ökat med 50 upp till 100 procent. Nu får man en väldigt thight budget och snäva tidsramar att arbeta med.

Detta samtidig som Trafikverket kraftigt vill minska kapaciteten på sträckan Stockholm och Göteborg. Med start vid nästa årsskifte och två och ett halvt år framåt kommer antalet tåg på sträckan bli färre än hälften. Detta gör man gå grund av underhållsarbeten på luftledningar. Utöver minskningen av antalet tåg planerar Trafikverket också också en totalstängning under 40 timmar mellan Göteborg och Alingsås under 16 helger under 2025. Kaoset på svensk järnväg väntas fortsätta.