Amerikanska strejken kommer att stå biljättarna dyrt

GM:s huvudkontor. Foto: Wikimedia Commons

Den amerikanska strejken i bilindustrin kommer att stå biljättarna Ford, GM och Stellanits dyrt, då fackföreningen UAW lyckades utverka flera fördelar. Enligt beräkningar kommer de tre stora fordonsföretagen få merkostnader på tre miljarder dollar.

Nu måste biljättarna anpassa kostymen för att förbli konkurrenskraftiga, vilket riskerar att gå ut över jobben, varnar experter.

Några av de saker UAW-facket lyckades uppnå var: löneökningar på 25 procent över fyra och ett halvt år, en enhetlig löneskala samt bättre pensionsvillkor. Och till och med nyöppning av en fabrik.

Strejken i Detroit varade i sex veckor.