Fortum och Studsvik undersöker möjligheterna för ny kärnkraft 

Fotograf: Studsvik.

Fortum och Studsvik meddelar att man tillsammans har tecknat en avsiktsförklaring för att undersöka möjligheterna för ny kärnkraft på Studsviks site utanför Nyköping. I den första fasen av samarbetet handlar det om att iden​​​​​​tifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar.   

-Det kommer behövas mycket ny elproduktion i Norden för att kunna möta samhällets och industrins behov av fossilfri el. Det samarbete vi nu inleder med Studsvik visar på vår ambition att stötta Sveriges omställning över tid, säger Laurent Leveugle, ansvarig för ny kärnkraft på Fortum. 

Samarbetet är en del Fortums pågående förstudie rörande ny kärnkraft i Sverige och Finland. Eventuella investeringsbeslut i ny kärnkraft fattas först i ett senare skede. 

-Studsvik är positiva till ny kärnkraft som en del av omställningen eftersom den bidrar med fossilfri, effektiv och planerbar kraftproduktion. Vi välkomnar Fortum som partner för att undersöka möjligheterna att bygga ny kärnkraft på Studsviks site, en plats som har en särskild plats i den svenska kärnkraftens historia och som redan är anpassad för just kärnkraft, säger Camilla Hoflund, vd på Studsvik.  

Fortum inledde en två år lång förstudie om ny kärnkraft i oktober 2022. I studien utforskar Fortum de kommersiella, teknologiska, samhälleliga och regulatoriska förutsättningarna för ny kärnkraft i såväl Sverige som Finland. Studien omfattar både små modulära reaktorer (SMR) och konventionella större reaktorer för driftssättning efter 2030.

Studien omfattar även möjliga samarbeten och partnerskap. Utöver samarbetsavtalet med Studsvik har Fortum även tecknat samarbetsavtal med amerikanska Westinghouse, koreanska KHNP, brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next samt finska Outokumpu och Helen.