Rottneros förbättrar driftsäkerheten med trådlösa vibrationsgivare

Foto: Rottneros

Rottneros har efter ett år av implementering av mätutrustning från SPM lagt en order på 100 Airius trådlösa vibrationsgivare för övervakning av det mekaniska tillståndet hos motorer, pumpar och fläktar i massabruket.

Med investeringen i Airius-givare vill bruket ta ett steg framåt i sitt arbete med tillståndskontroll. Givarna mäter triaxiell vibration och temperatur som ger värdefull information om den mekaniska konditionen på typisk produktionsutrustning såsom motorer, pumpar och fläktar.

Givarna kommunicerar över brukets Wi-Fi-nätverk och använder etablerad teknik för att överföra vibrationsdata till analys-, diagnostik- och felsökningsmjukvaran Condmaster Ruby.

Genom att använda Airius-givare får Rottneros Bruk ett försprång inom förebyggande underhåll och detektering av maskinproblem, hävdar SPM. ”Teknologins förmåga att identifiera vibrationsrelaterade problem såväl som fel på kugghjul och lager säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas och skyddar kritiska maskiner från stillestånd”.