Skadorna på tätskikt i våtrum minskar visar Vattenskaderapporten

Vattenskadorna i våtrum minskar stadigt. Bland annat har läckage i tätskikt minskat med 2 procentenheter sedan förra året.

Andelen vattenskador i svenska våtrum fortsätter glädjande nog sin nedåtgående trend och minskar stadigt. Det visar Vattenskaderapporten som samman fattar de 35 205 vattenskador som försäkringsbolagen  rapporterat in under 2022. Köket toppar också i år statistiken med skador främst orsakade av vitvaror.

Av: Amanda Hardwick  |  Illustration: Pressfoto/GVK

Vattenskadorna i bad­ och duschrum sjunker stadigt. I årets rapport står dessa skador för 24  procent, medan 7 procent av vattenskadorna sker i tvättstuga och 5 procent i separata WC­rum. Vattenskador som uppstår av läckage  genom tät­ skikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn är13 procent. Det innebär att tätskiktsläckage har minskat med hela 2 procentenheter sedan förra året.

– Det är ett gott kvitto på GVKs branschreg­ ler för tätskikt i våtrum och GVK­auktoriserade företags installationer att vattenskadorna i våtrum fortsätter att minska, säger Johan Aspelin, VD för GVK.

80 procent i golvet
Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt  material. Av alla skador i tätskikt skedde drygt 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 procent av väggskadorna och 51 procent av golvskadorna, hade kakel eller keramiskt material som ytskikt på ett vätskebaserat tätskikt. Minst andel vatten­skador har rapporterats vid tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.
– Otvetydigt är det viktigt att renovera i tid, säger Johan Aspelin. Bygg­ och installations­material har en teknisk livslängd och när den börjar närma sig sitt slut är det mycket bättre att ta ett aktivt beslut att renovera, istället för att hamna i en krissituation med en akut vatten­skada som måste åtgärdas direkt. ■