Nouryon Kvarntorp byter bränsle från gasol till biobränslen

Advens driftingenjör Emmanuel Johansson och Nouryons processoperatör Jerry Johansson jobbar på Nouryon i Kvarntorp som nu ökar sin kapacitet, minskar sin energiförbrukning och då även koldioxidutsläppet som minskar med över 90 procent.

Kemiföretaget Nouryon meddelar att de går över från gasol till biobränsle och minskar därmed sina koldioxidutsläpp i Kvarntorp med minst 90 procent. Genom ett samarbete med energibolaget Adven sparar Nouryon energi och ökar samtidigt sin kapacitet.  

Nouryon på sex orter i Sverige. I Kvarntorp tillverkar drygt 50 medarbetare dels mikronäringsämnen som ökar tillväxten i jordbruk med högt pH-värde, dels så kallade komplexbildare som sänker halterna av tungmetaller i pappersmassa.

- Efterfrågan på våra produkter är normalt stor och nu kan vi möta både klimatmålen och kundernas önskemål samtidigt, säger Marie Broström, platschef för Nouryon i Kvarntorp, i ett pressmeddelande.

Som en del av konceptet "Energy as a Service" har energibolaget Adven byggt en ny ånganläggning i Kvarntorp.

Den nya pannan eldas med restprodukter från skogsindustrin, som till exempel flisade grenar och toppar.  

Med omställningen överger Nouryon Kvarntorp fossila bränslen, med undantag av gasol för spetsvärme. Nouryon framhåller att en betydande energibesparing är torkprocessen där ånga, via värmeväxlare, värmer upp luft som torkar en blöt massa till hanterbart torrt granulat. En annan besparing är en ny hetvattentank. Den fungerar som värmeväxlare och reglerar variationer i både ångsystem och panna. Något som ger jämnare drift – och snabbar på uppvärmningen av vatten till ett par hundra grader, ett måste i produktionen.

- Att vi nu slipper värma upp sjövatten sparar både energi och tid, tid som ökar vår produktionskapacitet, förklarar Nooshin Olsson, teknikchef på Nouryon i Kvarntorp.