Grangex förvärvar nordnorsk gruva för 33 miljoner dollar

Foto: Sydvaranger Mining

Grangex AB, som planerar att börja bryta järnmalm i Dannemoragruvan, meddelar att man har tecknat ett villkorat köpeavtal med OMF Fund II H Ltd för köpet av Sydvaranger Mining AS från Orion för en total köpeskilling på 33 miljoner dollar. Sydvaranger äger en järnmalmsgruva i Kirkenes, Nordnorge.

Sydvaranger är en fullt tillståndsgiven integrerad järnmalmstillgång, belägen i Kirkenes. Sydvaranger drar nytta av betydande befintlig infrastruktur samt en framgångsrik järnmalmsproduktion som går tillbaka till 1910, framhåller Grangex. Grangex avser att slutföra en ny feasibility-studie för produktion av magnetitkoncentrat lämpligt för produktion av direktreducerat järn.

Christer Lindqvist, vd för Grangex, säger:

– Grangex är glada över att leda detta banbrytande nordiska samarbete i en av Norges viktigaste regioner vid en avgörande tidpunkt i Europas strävan efter självförsörjning av mineraler. På god väg att framgångsrikt utveckla Dannemoraprojektet kommer vi nu att gå vidare med samma fart, energi och entusiasm för att börja utveckla en miljömässigt hållbar och kommersiellt sund järnmalmsproduktion i Sydvaranger.