Hanza förvärvar Orbit One

Foto: Hanza

Kontraktstillverkaren Hanza meddelar att de har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Orbit One AB, ett svenskt bolag som erbjuder kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik. Orbit One har en årsomsättning om cirka 1,1 miljard kronor med ett rörelseresultat (EBITA) om ca 70 MSEK.

Orbit One bedriver verksamhet i två produktionsanläggningar i Sverige och en i Polen och har totalt cirka 620 anställda, varav cirka 65 är ingenjörer.

Förvärvet syftar till att stärka Hanzas tillverkningskluster i Sverige och Centraleuropa, tillföra kapacitet och kompetens inom elektroniktillverkning och bidra till ökad vinst per aktie.

Förvärvet finansieras med bankkrediter.

Hanzas VD Erik Stenfors kommenterar affären:

-  Orbit One är en respekterad kollega i branschen som positionerat sig som en av de främsta elektroniktillverkarna. Det är därför med stolthet vi annonserar detta förvärv som vidareutvecklar Hanzas tillverkningskluster i Sverige och Centraleuropa på ett mycket bra sätt.