Sveriges konkurser når nya höjder

Över 900 aktiebolag i graven under november! Bild: Creditsafe

Under november nådde antalet konkurser i Sverige en ny rekordnivå med 904 aktiebolag som gick i konkurs, en ökning med 14 procent jämfört med tidigare. Totalt har konkurserna under årets första elva månader ökat med 30 procent jämfört med föregående år. Fyra av tio av de företag som gick i konkurs under november var unga företag startade under eller efter pandemin.

Företag kämpar med ekonomiska utmaningar till följd av inflation, ökade räntekostnader och återhållsamma hushåll. Skattefrågor från pandemin har belastat 15 procent av bolagen i konkurs, med nästan 1,9 miljarder i obetalda skatter.

Ingen bransch undviker denna trend, med e-handel och byggsektorn som sticker ut med de största ökningarna under november. Bland de största konkurserna fanns flygbolaget Nova Airlines AB och personaluthyrningsbolaget Work for you i Sverige AB.

Antalet nystartade företag har minskat under större delen av det senaste året och är nu tillbaka på nivåer före pandemin. Senaste månaden registrerades 4 759 nya aktiebolag, en minskning med 11 procent jämfört med föregående år. Totalt finns det idag 760 000 verksamma aktiebolag i Sverige, en betydande ökning från för tio år sedan.

Konkurser per bransch

b
Tabell: Creditsafe

Källa: Creditsafe