WNE 2023: Alleima växer inom kärnkraft

Paris. Specialståltillverkaren Alleima, som är en avknoppning av Sandvik, var på plats på kärnkraftskraftskonferensen WNE 2023 i en stor, välbemannad monter där de bland annat marknadsförde sitt erbjudande av ånggeneratorrör, A690.

– Vi är här för att träffa kunder, berättade Andreas Furukrona, global sales, Alleima. En av dessa kunder är på omvägar den franska kärnkraftsoperatören EDF.

Om bolaget tecknat några nya kontrakt med kunder på mässan kunde Andreas inte svara på.

– Det går inte riktigt till så, sade han.  

Enligt honom brukar en order som regel uppgå till några hundra miljoner kronor.

Det ställs ”extrema kvalitetskrav” på de ånggenertorkrav Alleima levererar.

– I princip bor tredjepartsinspektörer under tiden de tillverkas, säger han.

På frågan om kärnkraftsindustrin är en växande sektor för Alleima blev svaret ja.

– Det är klart växande, pilen pekar uppåt, sade Andreas Furukrona.

Text: Simon Matthis