Lantmännen får böter på halv miljard kronor av EU-kommissionen

Foto: Lantmännen

Lantmännen har ålagts att betal böter på mer än en halv miljard kronor, 47,7 miljoner euro, av EU-kommissionen för att ha gjort upp etanolpriser tillsammans med två andra bolag. Genom upplägget har bolagen begränsat utbudet för att höja priserna, enligt EU-kommissionen.

Priskartellen ska ha varit verksam från november 2012 till mars 2014.

Dessutom ska bolagen, enligt EU-kommissionen, ha delat ”känslig information” med varandra.

Den ekonomiska föreningen Lantmännen ägs av 29 000 svenska lantbrukare.