Holmen Braviken inleder utvärdering av Mantex Biomass Analyzer

Foto: Mantex

Pappersbruket Holmen Braviken kommer att inleda tester av Mantex Biomass Analyzer som ett led i att utvärdera hur Mantex röntgenbaserade mätteknologi kan bidra till ökad effektivitet.

Företaget Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Utvärderingen bygger på den modell för tester som Mantex infört för att underlätta övergången till ny teknik och har tidigare använts i samband med att massabruket Waggeryd Cell införde Biomass Analyzer.

Pappersbruket Braviken kommer under utvärderingen att använda en Biomass Analyzer för att fastställa torrhalt hos den träfiber som utgör råvara för brukets pappersmassa. Utrustningen installeras i december och utvärdering kommer att ske under januari och februari 2024.

– Att gå över till vår automatiserade och röntgenbaserade mätteknologi innebär en tydlig effektivisering av hanteringen av inkommande råvara men ger också mer precisa mätdata vilket är viktigt för såväl prissättning som för processen för att omvandla råvaran till pappersmassa, säger Martin Frid marknads- och försäljningschef på Mantex AB, i ett pressmeddelande.

Mantex Biomass Analyzer erhöll nyligen typgodkännande av Biometria och Skogforsk för fastställande av torrhalt i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod för att fastställa pris och kvalitet på den befintliga marknaden för sågverksflis och sågspån, enligt Mantex.