Östermalmstorg rustas upp för att bli ett levande stadstorg

Visionsbild över Östermalmstorg efter upprustningen sett från Storgatan och Sibyllegatan. Illustration: Stockholms stad

För närvarande pågår förberedelser inför omvandlingen av Östermalmstorg, Stockholm till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg. Den första etappen i projektet fokuserar på att renovera växtbäddarna för de befintliga träden på den södra sidan av torget, där Östermalmsgrillen för närvarande är belägen. 

 

Östermalmstorg har påverkats av flera ombyggnationer de senaste åren. Först arbetet med att bygga om Östermalmshallen och placeringen av den tillfälliga saluhall som möjliggjorde fortsatt handel under ombyggnationen. Sedan Region Stockholms behov att byta ut tätskiktet och delar av taket över tunnelbanans biljetthall på Östermalmstorgs tunnelbanestation. I april tog kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutet att genomföra upprustningen av Östermalmstorg. Sedan dess har olika förberedelser pågått inför byggstarten.

– Nu ska torget rustas upp, få ny gestaltning och bli ett funktionellt och vackert torg för allmänheten. Arbetet delas in i olika byggetapper och kommer att ske på olika platser, ibland flera samtidigt. Upprustningen startar på södra sidan av torget nu i december, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projekt Östermalmstorg på trafikkontoret i Stockholms stad.

bild
Illustration: Stockholms stad

Projektet startar på södra sidan av torget

Hela södra sidan av torget ingår i den första byggetapp som projektet startar med. Tio stycken av de stora träd (hästkastanjer) som står på platsen idag ska bevaras. Trädens rötter ska få renoverade växtbäddar och därmed bättre förutsättningar att växa och må bra i framtiden. Tre av de befintliga träden kommer att tas ned på grund av att de är skadade och för att möjliggöra framtida infart för räddningsfordon på torget. När projektet är klart kommer 16 nya träd ha planterats på Östermalmstorg samt på Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan, som även ingår i projektet.

Östermalmsgrillens byggnad får ny tillfällig plats

En av förberedelserna inför byggstarten är att grillkiosken på torget behöver flyttas för att växtbäddsrenoveringen ska kunna påbörjas. Ägaren till Östermalmsgrillen kommer att flytta byggnaden från platsen där den nu står till en tillfällig plats längre ut på torget. Flytten av byggnaden planerar kioskägaren ska ske söndagen 10 december. En del förberedande arbeten sker för att förstärka byggnaden och förbereda på platsen dit byggnaden ska flytta. Flytten kommer att innebära en del aktiviteter, ljud och blinkande ljus på torget. Efter att byggnaden flyttats kommer det finnas en yta kvar med ett tidigare källarutrymme. Källaren kommer att rivas och ytan återställas vid upprustningen av torget.

När växtbäddarna på södra sidan av torget är färdigrenoverade är planen att flytta byggnaden en gång till för att göra nästa del av torget tillgänglig för ombyggnationen. Då ska byggnaden placeras på den nygjorda ytan längs med träden på södra sidan av torget. Dessa placeringar är tillfälliga under byggtiden. Hela upprustningen av Östermalmstorg planeras bli färdig sommaren 2025.

bild
Källa: Stockholms stad

Detta ingår i projektet:

 • Östermalmstorg får en sammanhängande ljus markbeläggning med släta hällar och stråk av smågatsten utmed husfasaderna och Sibyllegatan för att rama in ytan. Den historiska bohusgraniten från 60-talet kan till delar återanvändas på torget. Beläggningen kommer att ligga i raka linjer.
 • Tillgänglighetsanpassade gångstråk skapas.
 • Ny belysning av torget anpassas till platsens olika funktioner och behov, där trafiksäkerhet, trygghet och rumslighet förstärks, samtidigt som de arkitektoniska värdena lyfts fram.
 • Fler sittplatser i olika former i både sol och skugga placeras ut.
 • Nya träd ska bidra till att göra platsen mer hållbar och attraktiv för alla besökare.
 • Den tidigare trädraden i norr ersätts efter Region Stockholms tidigare tätskiktsbyte med nya träd planterade i trädkar under markytan.
 • Tio av de befintliga träden på södra sidan av torget bevaras och får renoverade växtbäddar. Tre av de befintliga träden kommer att behöva tas ned på grund av att de är skadade och för att möjliggöra framtida infart för räddningsfordon på torget.
 • Inom projektet kommer totalt 16 nya träd att planteras (elva på torget samt fem på Storgatan)
 • Utrymme skapas för torghandel och olika evenemang.
 • Skulpturen ”Möte” kommer att återplaceras i ungefär samma läge. Ytterligare konstnärlig utsmyckning ska tillföras av Stockholm Konst.
 • Pollare och säkerhetsanordningar ska sättas upp runt torget.
 • Plats för café- och/eller restaurangverksamhet samt kiosk möjliggörs.

Projektet omfattar även delen av Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan. Här ska följande insatser ske:

 • Storgatans korta sträcka mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan ska stängas helt för biltrafik och byggas om till cykelbana och bredare gångbana med ny markbeläggning.
 • Gångstråk som är tillgänglighetsanpassade skapas.
 • Fyra befintliga lindar ska tas ned på grund av att de stannat i tillväxt och tidigare angripits av skadedjur.
 • Fem nya träd ska planteras. Träden placeras spritt på hela sträckan.
 • Nya sittbänkar, belysning och cykelparkeringar placeras mellan träden.