SBB och ÖBB vill utöka antalet nattåg i Europa

Järnvägsoperatörerna SBB i Schweiz och ÖBB i Österrike stärker sitt långvariga samarbete inom internationell persontransport. De två järnvägsbolagen vill utöka det befintliga antalet linjer med nattåg från sex till tio.

Nya nattåg planeras från Schweiz till Amsterdam, Rom och Barcelona. SBB och ÖBB presenterade nyligen sina expansionsplaner genom att underteckna en motsvarande avsiktsförklaring. Den planerade expansionen kan säkerställas med ekonomiskt stöd från schweiziska klimatfonden. 

Efterfrågan på internationell nattågstrafik ökade markant under 2019 och under 2020 fram till Coronakrisen. Antalet resenärer på nattåg från Schweiz ökade med över 25 procent jämfört med föregående år.

Dessa två järnvägspartners betraktar det kraftigt ökade antalet passagerare som bevis på en hållbar trend. Invånarna i europeiska länder vill resa på ett miljövänligt och resursbesparande sätt.

Nattåg har en tydligt påvisbar positiv effekt på klimatet, eftersom de bidrar till en övergång från andra transportsätt till tåget. Det gemensamma målet för ÖBB och SBB är att flytta fler resor till järnvägarna och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen i resesektorn.

Detta åtagande ligger i linje med målen i Parisavtalet om klimatförändringar och politik och allmänhetens önskan om att utveckla ett attraktivt linjenät för nattåg som en viktig del av miljövänlig och hållbar rörlighet i Europa.

Med 19 Nightjet-linjer och åtta andra förbindelser bedriver ÖBB redan det största nattågsutbudet i Europa. I samarbete med SBB omfattar spårnätet av sex linjer och ytterligare en anslutning från Schweiz.

Baserat på denna framgång vill SBB och ÖBB gemensamt utöka utbudet av nattåg i Europa. Under de senaste månaderna har företagen intensivt granskat och utvärderat olika expansionsalternativ.

På grund av samarbetet kan järnvägarna använda synergier vid produktion och marknadsföring och spara kostnader. Med avsiktsförklaringen som undertecknades den 11 september presenterade de två järnvägarna strategin för expansionsplanerna för ”Nightjet Network Switzerland 2024”.

Planerna omfattar utvidgning av Nightjets linjer från Schweiz till totalt tio linjer och 25 destinationer.