Klimatvänligt fartyg på jungfrufärd tog biomassa till Köpenhamn

Hofor har fått en leverans av biomassa från Belgien på fartyget Máxima från rederiet Royal Wagenborg. Fartyget släpper ut 60 procent mindre koldioxid än traditionella fartyg. Hofor hoppas på fler leveranser.

När koldioxidbelastningen från bränslen sätts under mikroskopet fokuseras vanligtvis bara på utsläpp under förbränning.

Det finns dock flera element i den ofta komplicerade aritmetiken, såsom markanvändning och transport. Hofor har nu fått en leverans av biomassa från Antwerpen i Belgien, där utsläppen från den senare har minskats.

På grund av Amager-kraftverkets centrala läge i landets huvudstad är leveranser med fartyg det enda alternativet, och Hofor har nått en överenskommelse med fartyget Máxima från det holländska rederiet Royal Wagenborg. På grund av fartygets mindre motor och design har det 60 procent lägre koldioxidutsläpp än liknande fartyg, skriver elföretaget i ett pressmeddelande.

- Vi signalerade till marknaden att vi är intresserade av fartyg med låga koldioxidutsläpp när de blir färdiga. Därför kontaktades vi av företaget. Av fartygens fina bränsleekonomi fanns det inte mycket att oroa sig för. Men naturligtvis tittar vi också på företagets totala koldioxidutsläpp när vi måste göra våra val. Och här ligger Royal Wagenborg också mycket bra till, säger leverantörsdirektör. i Hofor, Jane Egebjerg Andersen.

Hofor kommer nu att undersöka möjligheterna att etablera ett samarbete om mer klimatvänliga leveranser med andra fartyg. Samtidigt försöker Hofor få fler leveranser med Máxima och systerfartyget Egbert.

I en rapport förra året konstaterade Köpenhamns universitet att cirka tre fjärdedelar av utsläppen emellertid kommer från bearbetning av biomassa, medan transport endast släpper ut en liten del av det totala utsläppet.

Emellertid beror naturligtvis koldioxidutsläppen från transporten på biomassans ursprungsland. Rapporten drog därför slutsatsen att biomassa från USA och Kanada släpper ut 10 procent mer koldioxid än lokal biomassa från Danmark.

Rapporten jämförde utsläpp från kol och biomassa ur ett ILUC-perspektiv. Slutsatsen var att biomassa släpper ut mellan 15-71 procent mindre koldioxid under en 30-årsperiod beroende på anläggningsspecifika faktorer.

Under de första sex åren är emellertid utsläppen från biomassa större än från kol på grund av biomassans högre koldioxidutsläpp från förbränning. Med tiden, bl.a. på grund av återplantering av träd, släpper biomassa ut betydligt mindre koldioxid än kol.