Värtahamnen ett världsledande föredöme för hållbar stadsutveckling

FN:s klimatkonferens 2021 pågår just nu i Glasgow där hållbar stadsutveckling är en av frågorna som lyfts. Över hälften av världens befolkning bor i städer, en siffra som väntas öka för varje år. Det är därför av största vikt att stadsutvecklingen sker så hållbart och klimatanpassat som möjligt, något som Stadsutvecklarna i Värtahamnen har tagit fasta på.

Stadsdelen Värtahamnen är ett av Stockholms utpekade miljöprofilområden. Med det följer höga och ambitiösa miljömål, oavsett om det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Stora hårdgjorda ytor kommer att ersättas med levande stadskvarter, lummiga innergårdar och parker, gröna takterasser samt ett inbjudande kajliv.

Idag släpps ett nytt tankeväckande avsnitt av vår podcast Stadsutvecklarna där diskussionen kretsar kring staden och klimatet och hur klimatförändringar påverkar städer. Hur pass rustade är våra städer för extremväder? Hur ska vi tänka när vi bygger nya hållbara stadsdelar som Värtahamnen där vi har möjlighet att göra rätt från början?

Svarar på dessa viktiga frågor, och fler därtill, gör Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholm, Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska Rådet, Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt i Gävle och Monica von Schmalensee, f.d. vd för White Arkitekter samt ordförande i Rådet för hållbara städer. Programledare är Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Våra inbjudna gäster ger oss en hoppfull inblick i hur våra städer kan anamma klimatomställningen och bli urbant hållbara – på riktigt. Värtahamnen har goda förutsättningar för att bli ett världsledande föredöme för hållbar stadsutveckling, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.