Tusentals fler svenskar arbetslösa

Johan Nilsson/TT: Fler är inskrivna som arbetslösa. Arkivbild.

I slutet av december var strax över 349 000 personer, eller 6,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-65 år, inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Jämfört med samma period ett år tidigare är cirka 14 000 fler arbetslösa.

"I slutet av året ökade arbetslösheten och antalet varsel samtidigt som de lediga jobben blev färre", skriver Arbetsförmedlingen som en sammanfattning av läget.

Värst drabbat av lågkonjunkturen och därmed påverkan på jobben, är arbetsplatser kopplade till hushållens konsumtion. Handeln och hotell/restaurang har tuffare tider. Byggbranschen har det ännu svettigare med kraftigt fallande efterfrågan och färre jobb som följd.

Varslen om uppsägningar ligger fortsatt på klart högre nivåer än under 2022, även om det inte är någon jättedramatik i siffrorna. I december varslades närmare 4 500 personer, jämfört med nästan 2 500 i december året före.

Långtidsarbetslösheten har fortfarande inte börjat stiga jämfört med 2022 års nivåer, men det är nog slut med det nu.

"Situationen för långtidsarbetslösa blir svårare, inte minst för personer med kort utbildning", säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.