Sju regioner anser att fokus bör vara på Stockholm och Mälarregionen

8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Foto: Stina Wickenberg

Regeringen och Trafikverket tar nästa steg i att forma framtidens transporter med tydliga uppmaningar från Mälardalsrådet. Med 750 000 dagliga pendlare och 150 miljoner ton gods årligen kräver situationen särskild inriktning mot Stockholm-Mälarregionen.

Ett effektivt Sveriges transportnav är kritiskt för nationens transporter, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och vägen mot ett hållbart samhälle, skriver Mälardalsrådet.

– 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. 200 000 vardagspendlare reser över en eller flera länsgränser för att komma till jobbet. Vi ser betydande behov av ökat underhåll och nyinvesteringar i transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälardalsregionen. Regeringen måste tillskjuta mer resurser till både underhåll och nyinvesteringar, inte minst med tanke på behovet av ökad beredskap. När får vi se ökade resurser och konkreta satsningar i järnvägskapaciteten i vår del av landet för att kompensera för att nya stambanor lagts i malpåse? Tidigare beslutade investeringar som Ostkustbanan med Fyrspåret Uppsala-Stockholm, Ostlänken och Mälarbanan måste prioriteras och genomföras enligt lagt kort ligger-principen, säger Jens Sjöström, investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Regeringen, med stöd från Trafikverket och infrastrukturminister Andreas Carlson, granskar framtidens transporter. Ett inriktningsunderlag har presenterats och ska ligga till grund för regeringens planer fram till 2037. Mälardalsrådet, bestående av sju regioner, betonar behovet av hållbara transportsystem med ökade resurser, effektivare planprocesser, och prioritering av funktioner för arbets- och bostadsmarknaden. De eftersträvar stabila långsiktiga planeringsförutsättningar.

–  Det finns en långsiktighet och tydlighet i hur regionerna i Stockholm-Mälarregionen ser på framtidens infrastruktur och vilka prioriteringar som behövs för våra pendlare och företag. Vårt politiskt förankrade arbete med en uppdaterad utvecklingsstrategi för regionens transporter, den så kallade Systemanalysen, kommer att presenteras i höst, men redan nu vill vi trycka på den viktiga arbetspendlingen, så att frågorna prioriteras av regeringen och Trafikverket, säger Kristoffer Tamsons , regionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.