Vissen marknad för Plantagen – lanserar sparpaket

Janerik Henriksson/TT: Exteriör på en Plantagenbutik i Bromma som säljer bland annat blommor, trädgårdsprodukter och ved. Arkivbild.

Växtbutikskedjan Plantagen ska genomföra ett sparpaket under 2024 på 175 miljoner kronor, vilket meddelas i anslutning till att ägaren, bolagsgruppen Ratos har släppt bokslut.

För Plantagens del innebar fjärde kvartalet en förlust på 188 miljoner kronor jämfört med 142 miljoner kronor samma period föregående år. Resultatförsämringen förklaras med en planerad lagerutförsäljning samt högre hyreskostnader. Dessutom har valutaeffekter påverkat bolaget negativt, skriver man i bokslutet.