EU investerar 216 miljoner euro för att främja forskning och innovation på halvledarområdet

Foto: Gareth Halfacree/www.flickr.com/Wikimedia Commons

EU-kommissionen har genom initativet Semiconductor Joint Undertaking (Chips JU) ansökningsomgångar för att stödja forsknings- och innovationsinitiativ på områdena halvledare, mikroelektronik och fotonik om 216 miljoner euro.

Detta följer på en första ansökningsomgång för innovativa pilotlinjer, som tillkännagavs i november 2023 och som säkerställde 1,67 miljarder euro i EU-finansiering.

Initiativet stödja den europeiska halvledarindustrin genom att stärka samarbetet, den industriella konkurrenskraften och överföringen av kunskap från laboratorier till fabriker. Konsortier kan lämna in förslag på ämnen som rör en rad olika utmaningar som fastställs i den strategiska forsknings- och innovationsagendan – från transistorer i kiselchip till inbäddad AI, konnektivitet eller samordning och kontroll av komplexa system för att förbättra prestanda och säkerhet.

Dessutom ska de projekt som finansieras inom ramen för dessa nya ansökningsomgångar att bidra till utvecklingen av maskinvara med öppen källkod för fordonsindustrin, stödja övergången till programvarudrivna fordon och främja miljövänliga tillverkningsprocesser.  

Dessa inbjudningar riktar sig till konsortier bestående av europeiska industriaktörer som är verksamma. De förväntas matchas av en proportionell finansiering från de stater som deltar Semiconductor Joint Undertaking (Chips JU) och av investeringar från den privata sektorn. De sökande kan lämna in sina finansieringsansökningar på portalen för finansiering och anbudsmöjligheter fram till den 14 maj 2024 (första tidsfristen).

Källa: EU-kommissionen