Fler nekas arbetstillstånd efter skärpta krav

Christian Örnberg/TT: Städare på hotell är en yrkesgrupp som omfattas av skärpta inkomstkrav. Arkivbild.

Statistik från Migrationsverket, som tidningen Hotellrevyn tagit del av, visar en tydlig ökning efter den 1 november då kraven skärptes från 13 000 till 27 360 kronor i månaden.

Om vi tittar på alla branscher så ser vi att i oktober 2023 berodde 1 procent av avslagen på att man inte uppnådde det dåvarande försörjningskravet. Efter november 2023 har andelen som nekas på grund av lönen ökat till 25 procent, säger Anna Bartosiewicz, rättslig expert på Migrationsverket, till tidningen.

Detta märks framför allt inom hotell- och restaurangbranschen, då serviceyrken i regel har löner under försörjningskravet.

Om vi till exempel tittar på andelen ansökningar för städare som får avslag så är det en tydlig brytpunkt första november, säger Anna Bartosiewicz.