Var fjärde rekrytering misslyckas

Jonas Ekströmer/TT: Stor brist på yrkeskunnigt folk. Arkivbild.

Det är störst efterfrågan på praktiskt yrkeskunnande och praktisk yrkeserfarenhet, säger Mia Bernhardsen, Svenskt Näringslivs chef för kompetensförsörjning.

Sju av tio företagare anger att de har ganska eller mycket svårt att rekrytera personal. Det är ungefär samma siffra som i tidigare enkäter som Svenskt Näringsliv genomfört. Men jämfört med tio år sedan har andelen ökat klart märkbart. Då angav hälften att de hade svårt att hitta rätt arbetskraft.

Bernhardsen beskriver utvecklingen bland annat med att utbildningar har en kortare livslängd i dag. Teknikutvecklingen går fortare, det blir viktigare med kontinuerlig utbildning.

I ett av fyra försök misslyckades arbetsgivarna helt med att hitta personal.

Mest saknar arbetsgivarna yrkesutbildade, antingen på gymnasienivå eller från yrkeshögskola. Akademiker är generellt sett inte lika svåra att finna, enligt Mia Bernhardsen.