Stort vinstlyft för livsmedelsjätte

Laurent Gillieron/AP/TT: Nestlé ökar vinsten med 20 procent. Arkivbild.

Livsmedelsjätten Nestlé gjorde ett vinstlyft på 20,9 procent under fjolåret jämfört med året före. Vinsten efter skatt landade på 11,2 miljarder schweiziska franc, motsvarande cirka 130 miljarder svenska kronor.

De samlade intäkterna sjönk något, ner 1,5 procent till 93 miljarder franc som en följd av lägre försäljning.

Fjolåret präglades av allmänt kraftigt stigande priser på livsmedel.