Stora Ensos miljögenombrott i Uleåborg: Gamla pappersmaskinen blir framtidens kartongproducent

Stora Ensos anläggning i Uleåborg. Utsläppen av näringsämnen och termisk belastning till Uleåborg-flodens estuarium kommer enligt företaget att inte öka. Foto: Stora Enso

Stora Enso genomför en banbrytande omvandling vid sin anläggning i Uleåborg, Finland, där en tidigare avvecklad pappersmaskin får nytt liv som en toppmodern kartongmaskin.

Företagets fabriker i Uleåborg har erhållit en uppdaterad miljölicens från Finlands Regionförvaltningsverk i norra Finland. Denna licens täcker den nya produktionen som är under uppbyggnad som en del av ett pågående investeringsprojekt och de förändringar som är associerade med denna.

Genom att omvandla den tidigare använda pappersproduktionslinjen till en linje för produktion av konsumentförpackningskartong, kommer fabrikens produktionskapacitet att öka avsevärt.

Miljöpåverkan förändras relativt lite

Trots en ökning av produktionen kommer miljöpåverkan att förändras relativt lite, tack vare samtidiga förbättringar i behandlingen av avloppsvatten. Detta innebär att utsläppen av näringsämnen och termisk belastning till Uleåborg-flodens estuarium inte kommer att öka.

- Jämfört med år 2019 har miljöpåverkan från Oulus anläggning minskat avsevärt. Till exempel har anläggningens utsläpp av fossilt koldioxid minskat med över 90 procent, säger Ismo Lappalainen, miljöchef till tidningen Maaseudun Tulevaisuus

Eftersom det inte inkom några överklaganden mot beslutet om miljölicens, är det juridiskt bindande. Produktionen på den nya kartongmaskinen planeras starta i början av 2025.

Källa: Maaseudun Tulevaisuus