Kina ersätter utländska processorer i regeringsdatorer

Processor. Foto: Creative Commons Lic. (Pixabay) Kredit: Novansk

Enligt en rapport från den brittiska tidningen "Financial Times" har Kina börjat byta ut processorer från de amerikanska företagen AMD och Intel i datorer som används av statliga myndigheter. Detta steg är en del av en bredare strategi som syftar till att ersätta utländsk teknologi med inhemska alternativ, för att öka säkerheten och tillförlitligheten i regeringens och statligt ägda företags IT-system.

I december utfärdade kinesiska myndigheter en riktlinje som kräver att vid upphandling av nya datorer ska man prioritera "säkra och tillförlitliga" processorer och operativsystem. Detta innebär att även Microsofts operativsystem Windows och utländsk databasprogramvara kommer att bytas ut mot lokala alternativ. Det rapporteras också att denna förändring aktivt drivs framåt inom statligt ägda företag.

Viss flexibilitet

"Financial Times" anger, baserat på information från två källor insatta i processen, att regeringsorgan och statligt ägda företag för närvarande fortfarande har viss flexibilitet när det gäller inköp av datorer med utländska processorer.

Kinas åtgärder är en del av en större ansträngning, liknande de som görs i andra länder, för att minska beroendet av utländsk teknologi inom kritiska sektorer. Tidigare rapporter har även indikerat att statliga tjänstemän instruerats att inte använda iPhones för arbete, vilket ytterligare understryker landets försök att säkra sina digitala ekosystem och främja nationell teknologiutveckling.

Källa: Financial Times