Maersk delaktig i kostnadsdelning efter brokollaps i Baltimore

NTSB:s drönarbild av den olycksdrabbade Francis Scott Key-bron och lastfartyget Dali Foto: Wikipedia, Creative Commons Lic. Kredit: NTSBgov

Efter den tragiska kollapsen nyligen av Francis Scott Key-bron i Baltimore, har ägaren av det inblandade containerfartyget Dali, Singapore-baserade Grace Ocean Private Ltd., initierat en process där ägare av lasten ombord ombeds bidra till bärgningskostnaderna. Fartyget orsakade bron att rasa, vilket ledde till dödsfall.

En av lastägarna, Mediterranean Shipping Company, informerades om den allmänna havarideklarationen av det danska rederiet Maersk, som hade chartrat Dali. Denna deklaration antyder att fartygets ägare förväntar sig "extraordinära kostnader för vilka de förväntar sig ett bidrag från alla räddade parter", enligt företagets uttalande.

Oberoende justerare

Grace Ocean har utlyst en så kallad "allmän havari"-deklaration, enligt sjörättens principer där en oberoende justerare utser hur mycket varje intressent ska bidra med, enligt företagets talesperson Darrell Wilson. Detta steg tas ofta efter sjöolyckor för att dela på kostnaderna för att rädda ett fartyg eller dess last.

För närvarande arbetar besättningar med att avlägsna några av fraktcontainrarna från Dali innan delar av vraket lyfts och fartyget frigörs. De arbetar också med att rensa upp i huvudkanalen till Baltimores hamn, som har varit stort sett blockerad i flera veckor och stoppat det mesta av den kommersiella trafiken genom detta stora sjöfartscentrum.

Rutinmässig åtgärd

Grace Ocean och fartygets förvaltningsbolag, Synergy Marine Group, ansökte kort efter olyckan om att begränsa sin juridiska ansvarighet, vilket är en rutinmässig åtgärd enligt amerikansk sjölagstiftning.

Själva olyckan ledde till att sex medlemmar från ett vägarbetslag föll till sin död när bron kollapsade. Advokater som representerar några av deras familjer och en överlevande har lovat att utmana denna ansökan och hålla företagen ansvariga.

Det har meddelats att Dali och dess last, cirka 4,000 fraktcontainrar, kommer att återvända till Baltimores hamn när fartyget har flottats upp igen.

Utredning pågår

Dali lämnade Baltimores hamn tidigt den 26 mars lastad med gods på väg till Sri Lanka. Fartyget förlorade strömmen innan det nådde öppet vatten och kolliderade med ett av stöden till Francis Scott Key-bron, vilket orsakade att spannet kollapsade ner i Patapscofloden. Polisen rusade för att stoppa trafiken på bron efter ett sista-minuten nödanrop från fartygets pilot, men kunde inte rädda vägarbetslaget. Två av offren är fortfarande saknade.

Både FBI och National Transportation Safety Board utreder vad som ledde till katastrofen.

Källa: The Independent