Equinor optimerar sin portfölj i USA genom strategiskt tillgångsbyte

Philippe Mathieu, verkställande vicepresident för internationell prospektering och produktion på Equinor. Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor

Equinor har genomfört ett betydande tillgångsbyte med EQT Corporation, en av de största naturgasproducenterna i USA. I utbytet säljer Equinor sitt fullständiga intresse och operatörskap i de onshore belägna skiffergasfälten Marcellus och Utica i Ohio.

Som motprestation erhåller Equinor en 40-procentig andel i EQT:s icke-opererade verksamhet i Northern Marcellus skiffergasfältet i Pennsylvania. Affären inkluderar även en kontantbetalning på 500 miljoner dollar från Equinor till EQT för att balansera transaktionens värde.

Från operatör till strategisk partner

Denna affär markerar en viktig milstolpe för Equinor då företaget nu avslutar sitt engagemang som operatör på den amerikanska onshorescenen. "Genom denna transaktion fortsätter vi att förädla vår portfölj i USA och förbättra lönsamheten genom att stärka vår position inom gas i den mest stabila delen av Appalachian Basin. Dessa tillgångar är väl positionerade för att dra nytta av de positiva utvecklingarna på den amerikanska gasmarknaden, säger Philippe Mathieu, vice verkställande direktör för Exploration and Production International hos Equinor.

En del av en större strategi

Equinor har sedan 2020 rapporterat in 11 miljarder dollar i intäkter från sin verksamhet i USA. Företaget har genomgående arbetat med att stärka sin position i landet genom en diversifierad energiverksamhet som omfattar offshore och onshore olja och gas, offshore vindkraft samt nya lågkoldioxid värdekedjor.

Detta tillgångsbyte är inte bara en isolerad affär utan även en del av en större strategi där Equinor strävar efter att minska koldioxidintensiteten i sin globala portfölj. "Denna transaktion innebär också att vi nu har lämnat alla operatörspositioner onshore i USA. Det förbättrar robustheten i vår portfölj med förväntade minskningar i både bränsleekonomi och uppströms koldioxidintensitet, tillägger Mathieu.

En blick framåt

Avslutandet av affären beror på godkännanden från relevanta myndigheter. Med en ökad arbetsandel från 15,7 procent till 25,7 procebt i vissa Chesapeake-opererade gasenheter i Northern Marcellus, stärker Equinor ytterligare sin position i en av de mest lovande gasmarknaderna i USA. Affären understryker också Equinors engagemang i att utveckla hållbara och lönsamma energilösningar globalt.

Källa: Equinor