Krönika: Allt är ekonomernas fel

: ”Ingen plats för kärnkraftverk i så små paket.” foto Wikimedia Commons

Varför byggs det inga nya kärnkraftverk ännu? Beror det på att det blivit för dyrt eller är för svårt. I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen verkar såväl finansdepartementet som Vattenfall tvivla på den svenska nationens förmåga att handskas med något så komplicerat som att bygga kärnkraftverk. Anna Borg och Elisabeth Svantesson verkar mest stå och gapa över den enorma komplexitet som ett kärnkraftsbygge bjuder på. Att två ekonomer inte begriper hur det funkar ska man inte moralisera över, men det är ändå typiskt för det som händer i Sverige.

Ekonomer har utbildats i att göra analyser av pengars flöde. Ekonomer är aldrig visionära, de är i alla fall ovanliga. Visionärer hittar man bland ingenjörer. I det gamla Sverige, där ingenjörerna hade mer inflytande, vågade man bygga såväl vatten- som kärnkraft. De anläggningarna blev oerhört lyckade, inte minst ekonomiskt! Alla stora infrastrukturprojekt bygger på en visionär idé och de allra flesta blir med tiden mycket lönsamma. Kanske inte på det där Excel-kalkylarkssättet som ekonomer arbetar med men ändå.

Hur kan nu detta komma sig? Jo, en sådan sak som elektricitet behövs i hela samhället för att vi ska få ekonomisk tillväxt. Man kan inte ”räkna hem” en sådan investering på samma sätt som när man analyserar en ny fabrik för potatischips. Om vi inte har tillräckligt med billig el så kommer vi så småningom ha hög inflation, låga investeringar i näringslivet och, som lök på laxen, hög arbetslöshet. Energiförsörjningen behövs för att hela landets ekonomi ska fungera.

Vindkraften, denna ständiga källa till hopp om livet, kan inte ersätta en kärnkraftssatsning. Varför inte? Därför att vindkraften inte levererar nätstabilitet. Elnätet måste hållas stabilt på 50 Hz alltid. Det kräver stora svängmassor som snurrar stabilt. Till det kommer att man måste hålla reda på det som heter reaktiv effekt. Ett mycket komplicerat tekniskt fenomen som redan nu ställer till det på sina håll i den svenska elindustrin. Såväl vatten- som kärnkraft levererar svängmassa. Vindkraften gör det inte.

Men det begriper inte en ekonom, oavsett hur många examina från fina universitet man har och Vattenfalls VD och vår Finansminister är inga undantag. Men begriper gör ingenjörerna, alltså de där typerna med omoderna skjortor som ingen längre vill lyssna på. Men bara för att man inte begriper så betyder det inte att problemet är verkligt.

Att Moderaterna nu stirrar sig skelögda på sina Excelark och är så rädda för investeringarnas storlek att man helst inte vill göra något alls är inget annat än ett bevis för den svenska nationens förfall. Det vi löste med glans för 50 år sedan är alltså nu omöjligt. Detta kortsiktiga sätt att agera är förfärande. Man verkar arbeta efter principen ”det är aldrig för sent att ge upp”.

Det går inte att spara sig in i framtiden. Varken med energiförsörjningen, försvaret, skolan, livsmedelsförsörjningen eller andra fundamentala delar av samhället. Om inte Moderaterna förstår det ska de inte vara en del av regeringen.

Sven Olof Andersson Hederoth