Ny fond kapitaliserar innovativa nordiska småföretag

Den nya fonden är en naturlig utveckling för FSN, säger Marcus Egelstig, Partner på FSN och chef för Stockholmskontoret. Foto: FSN

Ny fond tillgängliggör 4,6 miljarder kronor i rikskapital riktat mot mindre företag med expansionspotential

FSN Compass Fund är en ny fond som investerar i mindre företag vars produkter eller tjänster bidrar till gröna omställningen och till samhällsutveckling i stort. FSN Compass har fokus på bolag med säte i norra Europa och FSN Capital är investeringsrådgivare till fonden.

Intresset från internationella investerare har varit stort och fonden omfattar 4,6 miljarder kronor som nu ska fördelas på nordiska företag med utvecklingspotential. Bland investerarna finns ledande institutionella riskkapitalister som stiftelser, pensionsfonder och försäkringsbolag samt privata aktörer. Över hälften av kapitalet kommer från Nordamerika, medan cirka 30 procent kommer från Norden och DACH-regionen, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz.

FSN Capital grundades 1999 i Oslo och har kontor i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och München. Stockholmskontoret öppnades 2006. FSN Capital har 97 anställda, varav 19 personer är baserade i Stockholm.

– Den nya fonden är en naturlig utveckling för FSN och öppnar möjligheter för att investera i företag som kommer spela en avgörande roll när samhället tacklar några av sina största utmaningar. Hittills har FSN Compass genomfört fyra investeringar och vi kan redan se det mervärde som FSN Compass tillför företagen, oavsett om det organisk eller förvärvsdriven tillväxt, säger Marcus Egelstig, Partner på FSN Capital och chef för Stockholmskontoret.