Fokus skiftar från klimatpolitik när Europas energipolitiska landskap förändras

- I energiomställningen måste vi agera långsiktigt. Vi behöver inte nya mål, men vi behöver nya åtgärder för att uppnå de uppsatta målen. Klimatpolitiken med sikte på 2040 bör fortsätta, och snabb hantering av koldioxidtransport över gränserna måste fastställas så snart som möjligt, säger Kerstin Andreae, VD för BDEW. Men regleringen av den europeiska gröna given har regelbundet mött kritik för att vara för kostsam eller svår att implementera. Foto: BDEW

Tysklands energibranschorganisation BDEW uppmanar den kommande Europeiska kommissionen att säkerställa en framgångsrik energiomställning över hela Europa. Denna omställning innefattar både koldioxidborttagning och tillgång till prisvärd energi.

- Vi står inför många utmaningar de kommande åren, och de kan endast lösas av en stark Europeisk kommission, särskilt när det gäller energi- och klimatpolitik, säger Kerstin Andreae, VD för BDEW.

Skiftande fokus

I takt med att högerpopulistiska och klimatpolitiskt skeptiska partier växer har diskussionerna i både Tyskland och andra delar av Europa flyttats från klimatfrågor till andra områden. Regeringar och oppositionspartier har nu fokuserat på att hantera sociala konflikter eller avveckla regleringar som ses som hinder för industriell återhämtning.

Med EU:s klimatlag och "Fit-for-55"-paketet har den nuvarande kommissionen lagt en kurs mot viktiga milstolpar som även nästa kommission måste följa, enligt energibranschens lobbygrupp.

Stöd för förnybar energi och infrastruktur

BDEW främjar en snabb utökning av förnybar energi, implementeringen av vätgasindustrin på marknaden över hela Europa och en uppgradering av transportinfrastrukturen som är anpassad för elektricitet, gas och vätgas.

Stärkt energimarknad för ökad säkerhet

Energibranschens organisation ser även ett behov av att stärka den europeiska energimarknaden, som har varit en trygghet under energikrisen och mildrat förlusten av ryska fossila bränslen. Andreae anser att den inre marknaden har visat sig kapabel att "säkerställa en trygg och prisvärd energitillgång samt vår internationella konkurrenskraft".

Förslag på minskad byråkrati

BDEW uppmanar till en minskning av byråkrati och stärkande av investeringar i nyckelteknologier för energiomställningen. Dessa åtgärder kan stödjas genom exempelvis en europeisk suveränitetsfond.

Kritik mot den gröna given

Regleringen av den europeiska gröna given har regelbundet mött kritik för att vara för kostsam eller svår att implementera. En del representanter från Ursula von der Leyens parti, det konservativa CDU, har öppet ifrågasatt delar av den gröna given, särskilt hur man ska förena ekonomisk tillväxt med ökad hållbarhet.

Källa: Tysklands energibranschorganisation BDEW