OKG levererar ren vätgas från Oskarshamns kärnkraftverk till Hynion

Oskarshamns kärnkraftverk vid Östersjökusten. I bilden syns reaktorerna O1, O2 and O3. Wikipedia Common, kredit: Anchor2009

OKG, som äger och driver Oskarshamns kärnkraftverk i Sverige, har ingått ett avtal med Hynion om leverans av ren vätgas från reaktor Oskarshamn-3. Hynion, som specialiserar sig på vätgasstationer i Sverige, förväntar sig att samarbetet kommer öka tillgängligheten av vätgas och förbereda för en ökning av vätgasdriven trafik inte bara i Sverige utan även i större delen av Skandinavien.

Detta samarbete är en viktig del av Hynions strategi för att minska beroendet av enskilda leverantörer, enligt ett uttalande från företaget.

Från kärnkraft till ren energi

OKG, som ägs av energikoncernen Uniper, har sedan 1992 använt elektricitet från Oskarshamn för att genom elektrolys producera vätgas. Ursprungligen producerades vätgasen för att möta kärnkraftverkets egna behov, där den tillsattes i reaktorernas kylsystem för att minska risken för spänningskorrosion genom att reducera mängden syre i kylmediet.

Fokuserar på den enda aktiva reaktorn

Efter att enheterna 1 och 2 vid Oskarshamn stängdes permanent 2016 respektive 2017, behövs vätgasen som produceras vid anläggningen nu enbart för enhet 3.

Framsteg inom transportsektorn

Hynion driver vätgasstationer i flera svenska regioner. Transportföretaget MaserFrakt har nyligen kommit överens om att tanka sina första vätgasdrivna lastbilar vid Hynions anläggningar i Sverige.

Vätgasens roll i transportindustrin

Vätgas, som anses ha nollutsläpp, kan användas som bränsle för de flesta transportapplikationer, men är särskilt lämplig för större fordon där batterier är mindre praktiska. Enligt branschgruppen Hydrogen UK förväntas vätgas i framtiden bli det dominerande valet för tunga lastbilar, flygplan och fartyg. Vätgas kommer även att användas för bussar, tåg och större fordon som har hög användning eller kräver längre räckvidd.

Källa: NucNet