Rapport avslöjar: Svenska företag tvingas betala 185 miljarder kronor extra i arbetsgivaravgifter

Den framträdande bilden är att företagen i Sverige missgynnas genom att betala allra högst arbetsgivaravgift inom EU i praktiken. Foto: kelly sikkema/unsplash

Svenska företag betalar en arbetsgivaravgift på 185 miljarder kronor extra enligt en färsk rapport från Småföretagarnas Riksförbund som tar upp normalisering av arbetsgivaravgiften. Jämfört med andra EU-länder är de svenska arbetsgivaravgifterna högst inom åtta av nio branscher.

I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund granskas arbetsgivaravgifterna i olika EU-länder med syftet att normalisera dem. Rapporten lyfter fram att svenska företag betalar högst arbetsgivaravgifter jämfört med sina EU-kollegor i åtta av nio branscher. Den undersöker också noggrant hur dessa avgifter påverkar arbetsmarknaden och företagens ekonomi.

Enligt ekonomisk forskning är det väl dokumenterat att lägre arbetsgivaravgifter främjar företagande, förbättrar företagens ekonomi och ökar både företagares och anställdas inkomster samtidigt som de bidrar till skapandet av fler arbetstillfällen. Rapporten jämför den faktiska andelen av lönekostnader som utgörs av arbetsgivaravgifter för företag i olika sektorer i Sverige och övriga EU-länder. Den konstaterar att svenska företag lider av den högsta arbetsgivaravgiften i praktiken jämfört med andra EU-länder och rekommenderar att nivån sänks för att vara mer konkurrenskraftig internationellt.

–  Dagens höga nivåer underminerar företagens konkurrenskraft samtidigt som detta slår hårt mot arbetsmarknaden. Företagen inom industri, handel samt hotell och restaurang i Sverige betalar 95 miljarder kronor mer i arbetsgivaravgifter årligen jämfört med genomsnittet inom EU.  Att nivån på arbetsgivar- och egenavgiften är en av de viktigaste företagarfrågorna i Sverige är något våra medlemmar uppger varje gång vi frågar,  säger Caroline Szyber, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.

– En annan viktig jämförelse är hur mycket av arbetsgivaravgiften som är ren beskattning. I de flesta av världens mest framgångsrika ekonomier finns inte denna skattedel av arbetsgivaravgiften alls, det vill säga i de flesta länder går hela arbetsgivaravgiften ograverat till sociala ersättningar. Sverige tillhör den tredjedel av de utvecklade ekonomierna där det genom arbetsgivaravgiften finns en dold statlig skatt på arbete. Den del av arbetsgivaravgiften i Sverige som är en dold statlig skatt uppgår till 275 miljarder kronor årligen, jämfört med 26 miljarder kronor om Sverige varit en genomsnittligt OECD-land. För att få ordning på ekonomin är det uppenbart att arbetsgivaravgiften måste normaliseras genom att denna indirekta skatt sänks med nio tiondelar eller avskaffas helt, säger Sten Lindgren, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund.