Grön omställning kräver ny mineralstrategi

Gert Nilson, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen som tagit fram rapporten ”Ökade behov av metaller och mineral – strategier, mål- och intressekonflikter”. Foto: Pia Nordlander (2018), Jernkontorets bildbank

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Det hävdar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

Ett önskemål är att strategin ska ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag, framhåller rapportförfattarna.  

Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras tar som bekant lång tid och är komplicerade. IVA anser dock att perspektivet behöver vidgas:

– Arbetet som just inletts inom Regeringskansliet behöver resultera i en tydlig, ambitiös och långsiktig mineralstrategi. En sådan är nödvändig för att Sverige fullt ut ska kunna ta sitt ansvar och bidra till att säkra försörjningen av kritiska metaller och mineral inom EU. Strategin måste också ge effektivare tillståndsprocesser och innehålla åtgärder för att öka lokalsamhällets acceptans för gruvbrytning, säger Gert Nilson, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten avviker Sverige från sina nordiska grannländer när det gäller ekonomisk kompensation dem som påverkas av gruvverksamhet.

– I Finland och Norge får lokalsamhället kompensation för till exempel gruvdrift, vilket ökar acceptansen rejält. Samtidigt är det viktigt att inte kostnaderna för gruvdrift ökar, så det handlar om att omfördela vart skatter och avgifter tar vägen, säger Gert Nilson.