Den nya cybersäkerhetslagen ställer ökade krav på riskanalys och robusta system för kraftvärme

Den 1 januari 2025 föreslås den nya lagen om cybersäkerhet träda i kraft i Sverige, något som kommer att få stora konsekvenser för många företag inom energibranschen, säger Mats Karlsson (t.v.) och Fredrik Boberg på Granitor Systems.

Snart träder ny lagstiftning i kraft som ställer nya krav på kraftvärmeproducenter vad gäller cybersäkerhet och leveransförmåga. Till det kommer ökad omvärldsoro, krav på utsläppsminskningar och många andra frågor. Aldrig förr har det funnits lika många utmaningar och risker, men också möjligheter, inom energibranschen, menar Mats Karlsson på Granitor Systems.

– Säkerhet är verkligen dagens nyckelord. Robusta och redundanta system skyddar inte bara anläggningar från svåra och oväntade situationer utan hjälper också till att skapa trygga och kostnadseffektiva processer, säger Mats Karlsson, segmentsansvarig Energy på Granitor Systems.

Kärnverksamheten är inom styrsystem och kraftförsörjning mot kunder inom kraftvärme, och då såväl elbolag som industriella kunder inom exempelvis papper- och massa. Lång erfarenhet på området kombinerat med en väldigt välutvecklad och beprövad mjukvara har gett de många stora kontrakt genom åren. År 2021 införlivades borlängeföretaget där Mats Karlsson var vd och delägare.

bild
Majoriteten av Granitors projekt inom energi och kraftvärme är helhetsåtaganden med nyckelfärdiga lösningar, som exempelvis en helt ny rökgaskondenseringsanläggning åt Silkeborg Varme A/S i Danmark.

– Tändkulan hade ju ett väldigt gott renommé i branschen så att Mats och hans kollegor blev en del av Granitor Systems var verkligen ett tillskott för oss. De fick en möjlighet att ta sig an större och bredare projekt och vi fick in några av landets mest kunniga och omtyckta experter inom processautomation i företaget, säger Fredrik Boberg, Sälj- och Marknadschef, Granitor Systems.

Fabrikatsoberoende verkstäder borgar för mer kundanpassade lösningar

Granitor Systems, tidigare Midroc, är en del av Granitor-gruppen och består av sju olika segment som jobbar med nyckelfärdiga helhetslösningar, automation och kraftförsörjning inom industrisektorer som energi, kraft och infrastruktur. Personalen inom de olika segmenten jobbar ofta gränsöverskridande för att på bästa sätt utnyttja sin kunskapsbas och ta sig an olika projekt på bästa sätt.

En annan unik sida hos Granitor Systems är att de både är konsulter och fabrikatsoberoende projektleverantör. I Trollhättan, Göteborg och Borlänge har de egna verkstäder som tillverkar och bygger ihop ställverk och kontrollskåp innehållande komponenter av olika fabrikat baserat på kundens behov. Vilket också ger möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem under produktionslika förhållanden på plats (FAT) för att säkra idrifttagning och minska ledtider vid leverans.

– Eftersom vi är fabrikatsoberoende slipper välja lösning utifrån en bestämd produktportfölj. Det gör att vi kan jobba bredare och ta fram de lösningar och produkter som passar just kundens verksamhet och strategier allra bäst, säger Mats Karlsson.

Experter på processtyrning och helhetsåtaganden

Bland de stora projekt som Granitor Systems varit inblandade i på senare år återfinns Vattenfalls stora och innovativa värmeanläggning i Uppsala, Carpe Futurum.

– Här arbetade vi med såväl design och installation av själva processtyrningen som med installation av ställverk och ställverksbyggnader. Arbetet skedde parallellt med flera andra sidoentreprenader och innebar flera tekniska utmaningar på vägen men kunde ros iland på både utsatt tid och till fast pris, säger Mats Karlsson.

Andra projekt på senare tid är en uppgradering av Stockholm Exergis kraftvärmeverk, KVV1, i Värtahamnen i Stockholm, en helt ny rökgaskondenseringsanläggning åt Silkeborg Varme A/S i Danmark, och E.ON:s kraftvärmeverk i Högbytorp i Upplands-Bro kommun. En absolut majoritet av Granitors projekt inom energi och kraftvärme är helhetsåtaganden med nyckelfärdiga lösningar.

– Det finns inte två projekt som är likadana när det gäller fjärrvärme och elproduktion. Och det är det som är så spännande. En del kunder vill gärna låsa fast sig vid en viss kravspecifikation redan från början, istället för att se det unika i sin verksamhet och designa lösningarna utifrån det. Det är lite synd. Det är både enklare och bättre för kunden att sikta högt och be oss ta fram en unik lösning för just deras verksamhet, säger Mats Karlsson.

bild
Inget projekt är det andra likt inom energibranschen vilket ställer krav på god projekteringsförmåga, skräddarsydda lösningar och flexibilitet ute hos kund. På bilden personal från Granitor Systems ute på uppdrag.

Ny lag om cybersäkerhet för fjärrvärme

Den 18 oktober 2024 ersätts det nuvarande direktivet för nätverks- och informationssäkerhet, NIS, av NIS2, som införlivas genom en ny lag planerad att träda i kraft 1 januari 2025 - cybersäkerhetslagen. För kraftvärmebranschen innebär det att fler företag nu kommer att omfattas av den nya lagstiftningen. Elproducenter och elmarknadsoperatörer inkluderas och fjärrvärme och fjärrkyla inkluderas som en egen delsektor.

Företag som inte vidtar lämpliga åtgärder vad gäller hanteringen av cyberrisker, penetrationstestning och incidenthantering riskerar att drabbas av omfattande sanktionsavgifter. I det nuvarande förslaget ligger sanktionsavgifterna på mellan 5 000 kronor och 10 miljoner kronor. Verksamheternas ledning får också utökat ansvar. Som samhällsviktig verksamhet gäller det numera alltså att ha koll på hela sin verksamhet, och inte bara själva kärnverksamheten.

– Det är inte länge kvar innan den nya cybersäkerhetslagen träder i kraft så det är hög tid att förbereda sig. Allt fler företag inom fjärrvärme och elproduktion kommer nu att bli säkerhetsklassade som samhällskritisk verksamhet. Det innebär högre kravställningar och nya direktiv som ska följas. Granitor Systems följer utvecklingen noga och kan här hjälpa kunderna att uppfylla de nya kraven, säger Fredrik Boberg.

För mer information:   Lösningar inom energi - Granitor

Kontakt: 
Mats Karlsson
Ansvarig Energy, Granitor Systems AB
E-post: mats.karlsson@granitor.se
Tel: +46705117077

Fredrik Boberg
Sälj & Marknadschef, Granitor Systems AB
E-post: fredrik.boberg@granitor.se
Tel: +46 709 77 19 73