EU skärper kraven på cybersäkra produkter – RISE nyckelaktör

Cyberattacker kan slå hårt mot allt från maskiner och bilar till uppkopplade produkter, med stora kostnader som följd. Foto: Rise

Behovet av säkra produkter mot cyberhot ökar i takt med den växande digitaliseringen. EU har infört ett nytt direktiv för att stärka skyddet mot sådana hot, och nu har RISE fått uppdraget att vara ansvarig för cybersäkerhetskraven i detta direktiv när det gäller radioutrustning.

– Från augusti 2025 måste alla tillverkare av denna typ av radioutrustning ha ett Type-Examination Certificate utfärdat av ett anmält organ för cybersäkerhetskraven under RED. Vi ser fram emot att stödja företag i att lansera cybersäkra produkter och säkerställa att konsumenter skyddas från cyberattacker, säger Tomas Bodeklint, Affärsutvecklare på RISE.

Den ökande digitaliseringen innebär att skyddet mot cyberhot blir allt mer avgörande. EU arbetar aktivt för att förstärka detta skydd, och radiodirektivet spelar en central roll i detta arbete. Direktivet ställer krav på företag som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter med radiokomponenter, exempelvis uppkopplad industrielektronik, trådlösa passage- och larmsystem samt fjärrstyrda produkter.

Genom att RISE nu är ett anmält organ för cybersäkerhetskraven enligt radiodirektivet kan de utfärda certifikat för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i direktivets artikel 3.3 och 3.4. För att erhålla certifikatet måste produkterna genomgå verifiering av krypteringsprotokoll, säkra mjukvaruuppdateringar och skydd mot obehörig åtkomst. RISE har tidigare också varit ansvariga för andra delar inom RED.

Källa: RISE