Större prisvariationer mellan olika bostäder

Pressbild Fastighetsbyrån Malmö/mynewsdesk

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar väldigt små prisförändringar på en och tre månaders sikt. Under november så har priserna på bostadsrätter i riket sjunkit med en procent medan villapriserna varit stillastående. Priserna är överlag stabila men variationen mellan olika bostäder är stor, kommenterar Johan Enström, VD på Fastighetsbyrån. Se även kommentarer kring utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö nedan.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar på relativt små prisförändringar på riksnivå på både en, tre och tolv månaders sikt – för både villor och bostadsrätter. Stor-Malmö sticker fortsatt ut med något högre prisökning på ett års sikt.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

 • Överlag är priserna väldigt stabila. Känslan är dock att variationen mellan de mest och minst attraktiva bostäderna blivit större på många orter. Många av våra mäklare märker även att fler och fler bostäder förmedlas utan annonsering på nätet. Mäklarna jobbar mer och mer med att matcha bostäder, köpare och säljare och får ihop affärerna utanför de traditionella kanalerna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
 • Nu går vi in i en mycket lugnare period på bostadsmarknaden. Det ska bli väldigt intressant att se hur marknaden kommer igång i januari. Om inte ekonomin eller politikerna kommer med några oförutsedda klappar eller nyårslöften så tror vi på en fortsatt stabil utveckling i början av året, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Små prisförändringar i november
Den senaste månaden har det varit väldigt små prisvariationer i Stockholmsområdet. På tre månaders sikt har bostadsrätter stigit med 2-3 % medan villor stigit med 1 %.

 • -Villamarknaden i Stockholm har utvecklats fortsatt strakt under hösten. Vi ser att det finns gott om köpare och normalt med säljare. Detta har lett till en svag prisuppgång och en stabil marknad. Vi får en del kommentarer om att det finns färre hus till försäljning än normalt. Vår bild är att det är normalt men att husen till allt större del säljs vi spekulantregister, vilket gör att utbudet kan upplevas som lägre men att det faktiskt utbudet är normal för årstiden, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
 • -Utbudet på Södermalm har varit lägre än normalt under hela hösten vilket har inneburit ett stort tryck på de mest attraktiva lägenheterna. Och vi ser att det är en större variation än tidigare på priserna, det vill säga mellan högsta och lägsta kvadratmeterpris. Vi har också märkt av ett mycket större intresse för våra På gång-lägenheter där vi arbetar med att köpare och säljare ska hitta varandra för att skapa rotation på bostadsmarknaden, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

  Göteborg – stabilt med små svängningar
  Priserna på bostadsrätter i centrala Göteborg har sjunkit något på en och tre månaders sikt. På tre månaders sikt har både bostadsrätter i Stor-Göteborg och villor gått upp med 2 %.

  • -I Göteborg upplever vi marknaden fortsatt stabil. Vi har sett ett något lägre utbud och något försiktigare köpare under november månad. Budgivningarna uteblir i vissa fall och det görs fler affärer på utgångsprisnivå på bostadsrätter i de centrala delarna. Detta gör att diskussionen kring utgångspriset blir extra viktig. Vi noterar ett något lägre utbud på villor i ytterområdena men fortsatt stort intresse bidrar till uppgång prismässigt, säger Alexandra Jönsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg innerstad och Örgryte.

  Malmö – Lågt villautbud – ökad priskänslighet
  På tolv månaders sikt har Malmö-regionen fortsatt större prisökningar än övriga regioner, 7-8 %. På en och tre månaders sikt så har bostadsrätter i Stor-Malmö sjunkit något i pris. Bostadsrätter i centrala Malmö och villor har varit stillastående under november men stigit något på tre månaders sikt.

  • -Här i Malmö har vi en marknad med fortsatt lågt utbud och vi har redan börjat märka av att julen närmar sig genom att utbudet tunnats av ytterligare. Det låga utbudet gäller framför allt villor och vi har högt intresse för hus med attraktiva lägen. Marknaden över lag, för både bostadsrätter och villor, har under senare tiden blivit mer priskänslig. Att sätta rätt utgångspris är en viktig del av receptet för en lyckad försäljning, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.