Rätt golv i en logistikfastighet är en långsiktigt bra investering

Ghassem Hassanzadeh, senior utredare på RISE CBI i Stockholm. Foto: RISE

Text: Annika Wihlborg

Att tänka till och göra en gedigen analys innan man väljer golv till en logistikbyggnad är viktigt, både för att kunna göra en långsiktigt bra investering och för att golvet ska vara så ändamålsenligt som möjligt. Med rätt underhåll och en ändamålsenlig beläggning kan golvet i en logistikbyggnad få en lång livslängd.

– Det absolut viktigaste när man ska välja golv till en logistikfastighet är att fundera kring hur fastigheten kommer att användas. Fundera kring vilken typ av belastning golvet kommer att utsättas för och vilken sorts logistikverksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Även om det kan vara svårt att planera långsiktigt så är det optimalt om man kan kartlägga såväl långsiktiga som kortsiktiga användningsområden för fastigheten, säger Ghassem Hassanzadeh, senior utredare på RISE CBI i Stockholm. Han har bland annat forskat på golv i logistik- och industrifastigheter.

Fler är noga med att underhålla sina golv

Fundera kring vilka material som ska hanteras i lokalerna. Om exempelvis brandfarliga eller frätande ämnen ska användas behöver man förstås tänka till lite extra vad gäller säkerheten. Det är också viktigt att välja ett golv med lagom tjocklek, hållfasthet och armering för att motsvara funktions- och bruksegenskaperna. Ett golv som är för tunt, för svagt och innehåller för lite armering ger tidiga skador och kort livslängd. Ett alltför tjockt, starkt och avancerat golv kan istället innebära en omotiverat hög investeringskostnad. – En positiv faktor är att allt fler fastighetsägare på senare år blivit mer måna om att verkligen ta hand om och underhålla sina golv. Utbudet av olika sorters golvbeläggningar har också ökat. Vi ser att allt fler väljer att dela in golvytorna i zoner med olika färgmarkering. I en logistikfastighet kan man exempelvis välja att markera zonen för gående med gult och zonen där truckar kör med rött. Färgmarkeringarna ökar säkerheten och kan även vara estetiskt tilltalande, säger Ghassem Hassanzadeh.

Smarta funktioner effektiviserar underhållet

Numera finns även golv med inbyggda smarta funktioner som exempelvis kan indikera om golvet i en viss del av fastigheten har utsatts för mycket slitage eller behöver repareras. Det gör det i sin tur lättare för fastighetsägare att vidta åtgärder i tid, innan slitaget ökar ännu mer eller skadan blivit större. En avgörande faktor för att ett golv i en logistikfastighet ska få en lång livslängd är förstås att det underhålls med jämna mellanrum. –Många fastighetsägare tenderar att betrakta underhållet som en kostnad, men jag tycker istället att man bör betrakta det som en investering. Underhåll som genomförs med jämna intervaller har potential att förlänga golvets livslängd med flera år, säger Ghassem Hassanzadeh.