Stabila inflationsförväntningar

Ali Lorestani/TT: Inflationsförväntningarna är avgörande för Stefan Ingves och resten av Riksbankens direktion när de fattar beslut om styrräntan. Arkivbild.

Inflationsförväntningarna är stabila bland marknadens aktörer, enligt en färsk mätning gjord av Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Riksbanken.

På ett års sikt väntas inflationen enligt måttet KPIF ligga på 0,8 procent. I senast föregående mätning låg förväntningarna på en inflation på 0,8 procent om ett år.

På två års sikt stiger förväntningarna marginellt till en KPIF-inflation på 1,4 procent mot tidigare 1,3 procent. På fem års sikt ligger de dock kvar på 1,7 procent, samma nivå som för en månad sedan.

BNP-prognoserna bland marknadens aktörer skruvas samtidigt upp något och ligger nu på en nedgång på 1,6 procent på ett års sikt och en återhämtning på 2,8 procent året därpå och 2,1 procent på fem års sikt.

Förväntningarna på Riksbankens reporänta är oförändrade. Räntan väntas på tre månaders sikt ligga på noll procent, där den väntas ligga kvar även om tolv månader för att först om två år ligga på 0,1 procent. På fem års sikt väntas reporäntan ha höjts till 0,7 procent.