Risk att pengar kastas efter regeländring

Fredrik Sandberg / TT: Ideella organisationer har tidigare kunnat ta emot gamla sedlar som gåvor och lösa in dem hos Riksbanken. Den 1 oktober ändras reglerna. Arkivbild.

De senaste åren har många ideella organisationer växlat in gamla ogiltiga sedlar som privatpersoner skickat till dem. Men från den 1 oktober i år får pengarna bara lösas in av dödsbon, eller av den person som ägde sedlarna när de blev ogiltiga.

Samtidigt höjs avgiften för att lösa in ogiltiga sedlar från 100 till 200 kronor. Det kan göra att många av de gamla pengarna blir kvar ute i samhället och inte kommer in till Riksbanken alls.

Många har ju skickat in små summor, ibland kanske en tjuga eller 40 kronor. Men många bäckar små, säger Fredrik Malmgren, ordförande för djurskyddsorganisationen Djurens vänner.

Organisationen har samlat ihop sedlar och skickat in dem till Riksbanken ett par gånger om året. Sammanlagt har det handlat om runt 400 000 kronor sedan i januari 2017.

Frågande

Även Reumatikerförbundet har tagit emot ogiltiga sedlar från givare och ställer sig frågande till de nya reglerna.

Vi har gått ut med att vi gärna tar emot gamla sedlar för att lämna in till Riksbanken. Ganska många har hörsammat det eftersom de kanske inte har några jättesummor utan bara några gamla sedlar som ligger. Då har vi kunnat växla in och använda pengarna till forskning och kunskapsspridning, säger Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson.

Förbundet har sammanlagt löst in ungefär 40 000 kronor i gamla sedlar. Lotta Håkansson säger att det inte har varit en avgörande insamling för organisationen, men att det har varit bra.

Det är inga jättesummor men det är ändå 40 000 mer än vad som förmodligen annars bara hade legat och skramlat i några byrålådor och inte blivit inlösta.

"Bör inte cirkulera"

Fortfarande finns gamla sedlar värda 5,5 miljarder kronor som inte kommit tillbaka till Riksbanken. Även om många av de fysiska sedlarna förstörts är det en ganska stor summa, men Riksbanken tycker ändå att det har gått tillräckligt lång tid sedan sedlarna blev ogiltiga för att göra den här förändringen.

Ogiltiga sedlar bör inte cirkulera. Vi hade en ganska intensiv kampanj under hela utbytet om att använda eller lösa in sina sedlar och det finns alltid en möjlighet att få sina ogiltiga sedlar inlösta, säger Therése Gaya, enhetschef för Riksbankens enhet för inlösen av kontanter.

Hon framhåller att insamlingsorganisationerna varit till stor hjälp för att samla in pengarna, men att de ideella organisationerna trots allt inte kan sägas ha blivit direkt drabbade av sedelutbytet.

Jag har full förståelse för att man vill finansiera sin verksamhet och man har hittat ett bra sätt, men det är inte det som är tanken, säger Therése Gaya.

De ogiltiga sedlarna som kommer in förstörs och blir till fjärrvärme. De kan också fortfarande växlas in av privatpersoner, men då med en höjd avgift vilket kanske inte gör det lönsamt om man bara har små belopp.