Sprickan i LO vidgas igen

Anders Wiklund/TT: En av debattörerna, Valle Karlsson, ordförande för SEKO. Här under förra veckan på väg till LO-borgen för fortsatta förhandlingar om LAS. Arkivbild.

Tjänstemannakartellen PTK och Svenskt Näringsliv enades om en uppgörelse i förra veckan – men LO:s styrelse sade nej. Ett enkelt beslut, skriver ordförandena för sju LO-förbund i Arbetet .

De sju förbundens (Byggnads, Målarna, Transport, Elektrikerna, Pappers, Fastighets och Seko) tydliga avståndstagande till Svenskt Näringslivs slutbud i las-förhandlingarna ska bland annat ses i skenet av att LO-förbundet IF Metall öppnat för att tillsammans med tjänstemännen hänga på det avtalet, trots LO:s utåt sett gemensamma nej förra veckan.

Det finns uppenbart en spricka i för arbetarrörelsen så centrala frågor som anställningsskyddet. På måndag kan det bli ett stormigt möte i LO-styrelsen, anar Transportbasen Tommy Wreeth.

Sju av 14

"Skulle Svenskt Näringslivs förslag bli underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund", skriver ordförandena i artikeln.

Varför har bara sju av 14 förbund skrivit under artikeln?

Jag utesluter inte att fler kan hänga på, säger Tommy Wreeth.

IF Metall tycker att SN/PTK-uppgörelsen är "betydligt bättre" än den statliga utredningens förslag som politikerna beställt. Inget är alls ännu beslutat, poängterar Metallbasen Marie Nilsson, men att förbundet överväger hur man ska gå vidare.

"Problemen med bristande kompetensutveckling finns kvar för våra medlemmar. Just nu står delar av industrin, inte minst den så viktiga fordonsindustrin, för stora strukturomvandlingar och därför är det viktigt för oss att hitta en lösning på de frågorna. En del kan göras inom ramen för våra kollektivavtal. Men långt ifrån allt går att lösa den vägen", skriver Marie Nilsson i en kommentar till TT.

Handels och GS-facket hälsar att de inte blivit tillfrågade om att skriva under debattartikeln men att de står fast vid det tydliga nejet. GS ordförande Per-Olof Sjöö hade inte velat skriva under i alla fall. Han vill se en gemensam analys inom LO först. Han är dock inte öppen för att hänga på PTK/SN-överenskommelse på något vis, som IF Metall öppnat för.

Vi har inga pågående planer på att koppla på den uppgörelsen som Svenskt Näringsliv och PTK slöt i fredags. Enligt vår bedömning är den frågan avgjord, säger Sjöö som har svårt att se hur det juridiskt ska gå till att ett enskilt förbund ansluter sig till ett huvudavtal.

Alla famlar

Han ser inte de olika ingångarna som vissa LO-förbund kan ha på las-frågan som någon splittring i LO-familjen.

Utan det handlar om att alla famlar efter något här, utifrån olika utgångspunkter.

Enligt Transportbasen innebär Svenskt Näringslivs las-bud försämringar nästan rakt igenom.

Det är tryggheten i anställningen som är det viktiga, även om det finns en del bra i omställningspaketet, säger Tommy Wreeth.

Ur det perspektivet kan han förstå IF Metalls resonemang.

Varnar för konflikt

Jag kan förstå hur Metall tänker. De har medlemmar på stora arbetsplatser som kan drabbas av strukturomvandlingar. Då förstår jag att omställning är viktiga ingredienser. Men för oss är anställningstrygghet det absolut viktigaste, säger Wreeth.

Tillsammans med de övriga sex förbundsordförandena i debattartikeln flaggar han för en konfliktfylld lönerörelse där frågor om anställningstryggheten nu kommer att betonas hårdare.

Samtidigt meddelar akademikernas paraplyorganisation Saco att man kommer att ställa sig bakom avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Inte så förvånande. Saco-förbunden ingår till stora delar i PTK. Även TCO är på och säger precis som Saco nej till den statliga utredningen.