Glädjeskutt på börsen för Autoliv

Marcio Jose Sanchez/AP/TT: Bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som bland annat tillverkar krockkuddar, märkte en återhämtning i efterfrågan under tredje kvartalet. Arkivbild.

Autolivs vinst före skatt landade på 148,5 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,3 miljarder kronor, för tredje kvartalet, en ökning från 134 miljoner dollar i fjol.

Nettoomsättningen ökade ökade marginellt, till 2 037 miljoner dollar, från 2 023 miljoner dollar ett år tidigare.

"Andra kvartalets historiskt kraftiga efterfrågefall följdes av en snabbare än väntad återhämtning i det tredje kvartalet, med de utmaningar som följde i att hantera leverantörskedjan på ett säkert och effektivt sätt. Kvartalet startade svagt och volatilt men blev gradvis allt starkare och stabilare", säger bolagets vd Mikael Bratt, i en rapportkommentar.

Den justerade rörelsemarginalen ökade till 10,1 procent, från 9,0 procent under tredje kvartalet 2019.

Vd:n skriver vidare att utvecklingen under kvartalet delvis är ett resultat av effektiviseringsåtgärder och krishantering under andra kvartalet, som även om de handlar om kortsiktiga åtgärder, hjälper verksamheten.

Orderaktiviteten i kvartalet beskrivs som "väntat låg". Under fjärde kvartalet väntar man sig dock en hög aktivitet.