Norsk centralbankir avgår – gift med kinesiska

Stian Lysberg Solum NTB/Scanpix/TT: Vice centralbankschef Jon Nicolaisen lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan sedan han inte uppfyllt säkerhetskrav till följd av äktenskap med kinesiska. Arkivbild

Jon Nicolaisen, vice centralbankschef i Norge, avgår med omedelbar verkan.

Hans äktenskap med en kinesisk medborgare som bor i Kina och får ekonomiskt stöd av honom gör att han inte uppfyller norska myndigheters säkerhetskrav.

Nicolaisen begär mot bakgrund av detta om att omgående få lämna sitt uppdrag, vilket Norges finansdepartement beviljar, enligt ett pressmeddelande från departementet.

Nicolaisen har varit vice centralbankschef i Norge sedan 2014. Han fick så sent som i april i år förlängt mandat och bytte i samband med det inriktning på sitt ansvarsområde till den norska oljefonden – Statens pensjonsfond utland – från att tidigare ha ansvarat för penningpolitiken.

Finansdepartementet kommer inom kort att inleda en rekryteringsprocess för att ersätta Nicolaisen i centralbankens direktion och kommer i samråd med banken utvärdera om det även finns behov av att tillsätta en tillförordnad centralbankschef under rekryteringsprocessen.