Storägaren säljer av Nordea-innehavet

Joakim Goksör/TT: Det finländska finanskonglomeratet Sampo, med Björn "Nalle" Wahlroos som ordförande, ska på 18 månader göra sig av med stora delar av sitt 16-procentiga innehav i Nordea. Arkivbild.

Sampos innehav, som i dag uppgår till nästan 16 procent av Nordeas aktier, ska minskas väsentligt under kommande 18 månader, är beskedet.

Det kommer i samband med en digital kapitalmarknadsdag, där finanskonglomeratet Sampos vd Torbjörn Magnusson presenterar en ny strategi för renodling av verksamheten. Sampos fokus är framöver på den nordiska försäkringsmarknaden — med bland annat If och Top Danmark — och det nyligen förvärvade brittiska försäkringsbolaget Hastings.

Sampo inför även flera nya finansiella mål för verksamheten.

Nordea-aktien pendlar kring nollstrecket efter beskedet, medan Sampo-aktien stiger 1,4 procent.

Maximera värdet

Att minska innehavet i Nordea handlar enligt Magnusson om att maximera värdet för Sampos ägare. Det handlar även om att minska exponeringen mot marknadsrisker och kapitalkrav, vilket frigör kapital att dela ut till ägarna med återköp eller regelrätta utdelningar.

Detta resonemang återspeglar påtryckningar från bland annat aktivistfonden Elliot Advisors, som sedan en tid drivit en kampanj för att få Sampo att dumpa Nordea-innehavet.

Värdeökningen på tillgångarna för Sampos ägare av en försäljning av bankverksamheten beräknas enligt Elliot Advisors uppgå till hela 8 miljarder euro (motsvarande drygt 80 miljarder kronor).

Analysen bygger på att Sampo-aktien i dagsläget handlas till rabatt jämfört med vad bolagets tillgångar är värda — ett vanligt fenomen i ägarbolag med spretiga innehav.

Nedskrivning på nio miljarder

En spekulation på marknaden inför kapitalmarknadsdagen har varit att det statliga finländska holdingbolaget Solidium, i dag bland annat storägare i Sampo, ska köpa över Sampos Nordeaaktier. En annan att Sampo helt enkelt delar ut innehavet i Nordea till sina ägare – där just Solidium är störst.

Enligt Torbjörn Magnusson är tillvägagångssättet ännu inte spikat.

Vi håller alla våra valmöjligheter öppna, säger han och tillägger att det kommer avgöras av vad som skapar mest värde för Sampos ägare.