Nordea-aktier för 50 miljarder till salu

Joakim Goksör/TT: Det finländska finanskonglomeratet Sampo, med Björn "Nalle" Wahlroos som ordförande, ska på 18 månader göra sig av med stora delar av eller hela sitt 16-procentiga innehav i Nordea. Arkivbild.

Sampo gick in som storägare i Nordea 2009 och blev när svenska staten sålde sina sista andelar några år senare största ägare.

Men nu är det dags för det finländska finanskonglomeratets exit. På 18 månader ska Sampo minska sitt innehav väsentligt, är beskedet på en kapitalmarknadsdag.

Vi säger ingen siffra exakt, men betydligt mer än hälften ska bort, säger Sampos vd Torbjörn Magnusson.

Under en frågestund på kapitalmarknadsdagen tillägger Sampos finanschef Knut Arne Alsaker att det inte är uteslutet att det slutar med att Sampo gör sig av med hela sitt innehav — det vill säga nästan 16 procent av Nordea-aktierna, som i runda slängar är värda 50 miljarder kronor.

Renodlar verksamheten

Exitstrategin vad gäller Nordea ligger i linje med Sampos nya mål att renodla verksamheten mot skadeförsäkring. Fokus är framöver på den nordiska försäkringsmarknaden, med bland annat If och Top Danmark. Till det kommer det nyligen förvärvade brittiska försäkringsbolaget Hastings.

Det handlar enligt Torbjörn Magnusson om att maximera värdet på tillgångarna för Sampos ägare.

Förutom pengar för Nordeaaktierna minskar marknadsrisken och kapitalkraven i Sampo om man tar bort Nordea, vilket frigör kapital. Och om Sampos kapital överstiger det nya mål för solvensgraden som införts blir det ännu mer klirr i kassan för Nordeaägarna.

Då kommer vi att återbörda pengarna till aktieägarna, säger Magnusson.

Resonemanget återspeglar påtryckningar från bland annat aktivistfonden Elliot Advisors, som sedan en tid drivit en kampanj för att få Sampo att dumpa Nordea-innehavet.

Handlas till rabatt

Värdeökningen på tillgångarna för Sampos ägare vid en försäljning av bankverksamheten beräknas enligt Elliot Advisors uppgå till hela 8 miljarder euro (motsvarande drygt 80 miljarder kronor). Analysen bygger på att Sampo-aktien i dagsläget handlas till rabatt jämfört med vad bolagets tillgångar är värda, ett vanligt fenomen i ägarbolag med spretiga innehav.

En spekulation på marknaden är att det statliga finländska holdingbolaget Solidium ska köpa Sampos Nordeaaktier. En annan är att Sampo helt enkelt delar ut innehavet i Nordea till sina ägare – där just Solidium är störst.

Vi har lite olika möjligheter. Vi kan sälja aktier direkt, i en budgivning. Eller så kan vi dela ut aktier till aktieägare eller göra något mer komplicerat, säger Magnusson.

Han vill i nuläget inte slå fast om det lutar åt att Sampo river av plåstret och säljer allt på en gång eller om avyttringen blir pö om pö.

Vi vill ju maximera värdet för våra aktieägare och en del av det är ju att inte tala om i förväg när och hur mycket och så.

Ser ingen intressekonflikt

Magnusson tillägger att det kommer ny information som påverkar processen hela tiden. Han pekar bland annat på frågan om Europeiska centralbanken (ECB) öppnar för utdelningar från Nordea i höst som en avgörande fråga.

Magnusson är som vd i Nordeas största ägare också sittande ordförande i Nordeas styrelse. Han har nyligen nominerats till ännu ett år på denna post.

Jag är glad om jag får förtroende att jobba vidare med Nordea. Jag ser ingen intressekonflikt mellan mina två roller, säger han.

Enligt Magnusson delar Sampo och Nordea intresset av att få upp Nordeas värde så högt som möjligt, även om Sampo har Nordea på säljlistan.