Risk för dyrare elnätsavgift efter ny dom

FREDRIK SANDBERG / TT: Nytt domstolsbeslut riskerar ge högre elnätspris.

Förvaltningsrätten ger myndigheten bakläxa i hur elbolagens så kallade intäktsramar ska beräknas.

EI:s beräkningar står i strid med ellagen och tredje elmarknadsdirektivet, skriver förvaltningsrätten i Linköping i sitt beslut. Nu måste EI räkna om och "anlägga ett framåtblickande, långsiktigt och stabilt perspektiv" och beakta elnätsföretagens risker, skriver rätten.

Bakgrunden är att EI med nya regler att stödja sig mot inför tillsynsperioden 2020-2023 begränsat elnätsföretagens sätt att beräkna hur stora intäktsramarna får vara, det vill säga vilka avgifter de i sin tur kan ta ut av konsumenterna. En majoritet av elnätsbolagen överklagade besluten.

EI:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson säger till TT att beslutet kan komma att överklagas, men att myndigheten har tre veckor på sig och har inte bestämt detta ännu.

Det är också för tidigt att säga vad domen får för konsekvenser på elnätspriset om förvaltningsrättens beslut står fast, enligt henne.

Det är svårt att svara på. Vi ska ju räkna om. Men jag får passa på den frågan, säger Anne Vadasz Nilsson.

De nya reglerna från regeringen, som nu alltså får nobben av förvaltningsrätten, tillkom härom året i spåren av de kraftigt stigande elnätsavgifterna under en lång rad av år. Även då försökte EI bromsa elnätsbolagen men förlorade ideligen i domstol.

Elnätsbolagen har ett naturligt monopol och deras sätt att ta ut avgifter av kunderna regleras därför av EI.